Yaşadığınız hayat sana ait değil

Şu an içinde yaşadığın hayata bir bak.. Bu hayat sana mı ait? herşeyi sen mi kurguladın? sen mi planladın? senin kültürüne ait bir hayat mı?

Evet dünya globalleşiyor gelişiyor, değişiyor fakat bu değişimi kim yön veriyor? kim karar veriyor? senin adına bu hayatı kim şekillendiriyor?

Sen Türksün, sen müslümansın.. Sen bin yıllık bir kültürün varisisin..

Peki şu an içinde bulunduğun hayat sana mı ait? Sen şu an senin kültürüne ait bir hayat mı sürüyorsun?

Daha doğdugun andan itibaren kullandığın yüzlerce ürünü şöyle bir düşün.. etrafına bir bakın bu kadar kullandığın araç ve nesneleri kim üretiyor? nerede üretiliyor? bu üretilen eşya neyi ve kimleri temsil ediyor? ya da hangi kültürlerin daha çok kazanması için sen o nesnelere para ödedin?

Geleceğin robotları olmaya hazır mısınız?

Gelecekte terminatör gerçek olacak mı diye hiç düşünmeyin. O kadar robot üretmekle neden uğraşsınlar ki? Bedavaya büyüyen 7 milyarlık hammadde var.. İnsan enerjisi.. İnsan gücü.. Sıfırdan robotlar üretmek yerine insanı robotlaştırmak daha mantıklı ve daha az maliyetli değil mi sizce?

İşte gelecekte asıl bekleyen büyük tehlike insanların telkin araçları ile robotlaştırılmasıdır. Bizler düşünmüyoruz. Bizler düşündüğümüzü zan ediyoruz. Seçme özgürlüğümüz yok. Neyi düşünmemiz gerektiği belirli merkezlerce üretiliyor. Kaçının yediği lokmayı tarladan kendisi üretiyor? Düşünceler de aynı durumda..

İşte üretilen bu düşünce ve fikirler tamamen tek merkezde toplanır ve karşı koyabilecek tüm kültürler yok edilirse robotlaşmamız kaçınılmaz sondur. Şu an robotlaşmaya karşı durabilecek tek kültür İSLAM'dır.. O yüzden islam üzerine bu kadar yoğun saldırı vardır.

Geleceğin robotlarından olmak istemiyorsan bugün islamiyeti çok iyi öğrenip yaşamaya başlamalısın.

NLP telkin araçlarından birisidir

Çok bilindik ve sakız gibi duyduğumuz NLP telkin araçlarından birisidir.

NLP kısaca insanı programlama sanatı yani..

İnsanı bir bilgisayar ya da makina gibi görüp programlama girişimi de denebilir.

Burada NLP kötü birşeydir demiyoruz. Tekniklerini yöntemlerini bilmek lazım ki benzer telkin araçlarına karşı savunmamız olsun

Ama bilin.. Bir çok telkin araçları var ve bunlardan birisi de NLP

Batıya giden osmanlı öğrencilerine telkin

Osmanlı imparatorluğu gelişimlere ayak uydurmuş ve bunun için bir dizi çalışmalar yapmıştır. Bunlardan birisi de batı ülkelerindeki gelişmelerin osmanlıya taşınması için öğrenci gönderimi gibi..

Fakat ne hikmettir ki bizim eğitim için gönderdiklerimiz terörist olup yurda geriye dönüyordu. Ya da bizim öğrencileri eğitsin diye getirdiklerimiz, öğrencilerimizi devlete karşı kışkırtıyor ve eşkiya yetiştiriyorlardı.

İşte batılıların kullandığı görülmeyen gizli silah telkin idi.

Telkini yapan kişi seni ülkeni devletini sevmiyor hatta türk olduğun için senden nefret ediyor fakat daha büyük amaç için seninle dost oluyordu. Herşeyi ile canı gönülden içten davranıyor sana yardımcı olmaya çalışıyor. Seni elde etmeye çalışıyordu. Sonra da sana asıl öğrenmen gereken bilgiyi vermek yerine bilinçaltına terörizmi aşılıyordu.

Telkinin gizli tarihini bir de bizden okuyunuz

Günümüzde telkin bir çok şekilde yapılmakta. Bilindik en basit telkin yöntemi karşı tarafın ne düşündüğü ne yaptığı ne istediğini hiç umursamadan empoze etmek istediğin düşünceyi kendi istediğin çerçevede karşı tarafa aktarma işlemidir.

En basit örneği ile normal şartlarda bir kaşık suda boğacağı bir müslümanı gören misyonerin ona kardeş diye sarılması gibi. Ya da bir yahova şahidinin kendi inancına göre toprak olacağını bildiği halde bir müslümanın kapısına gidip hepimiz cennete gideceğiz demesi gibi. Orada müslümanın nereye gideceği ya da kardeş olması umurlarında değil. Onunla iletişim kurabilmek için kendisinin dost olduğunu telkin etmeye çalışmaktadır.

Karşı tarafın kendisine iletişim kapısı açması için ilk adımı atmaktadır.

Telkin yöntemlerini batılılar ilk sömürge dönemlerinde başlatmışlardır. Onlara incillerini verip topraklarını almışlardır.

Hayvanlarda gözlemleyip insanlarda uyguluyorlar

Sadece ilaçlar için hayvanlar kobay olarak kullanılmıyor. Davranışlarda da hayvanlar inceleniyor. ve buradan elde edilen sonuclar insanlarda uygulanıyor.

Toplumları yönetirken elde edilen stratejiler hayvanlar üzerinde denenerek belirleniyor. daha sonra seçilen toplumlarda uygulanıyor ve en son tüm dünyada ilgili toplumlara uygulanıyor.

Tıpkı ilaç sektörü gibi fikir sektörü de var.. Uygulanan bilgi ve fikirler bir araştırma labaratuvarında üretiliyor. Fikir üretim merkezleri, düşünce kulupları vs

her ne kadar biz akıllı birer mahluk olsakda bilinçaltı ve yaratılış olarak hayvansal dürtülere sahibiz. Ve bu dürtüler kullanılıyor.

sonucta tüm hayvanlarda kalp mide beyin var.. işte aynı döngüsel olaylar bizde de var. ruhsal ve psikolojik olarakta cok ortak yönlerimiz var

olayın özeti bu..

Rehber ansiklopedisine göre telkin

Alm. Einprägen (n), Fr. Inculcation (f); suggestion (m), İng. Inculcation; suggestion. Şuur dışı bir vetire (süreç) aracılığıyla kişinin rûhî veya fizyolojik yönüyle ilgili bir fikrin gerçekleştirilmesi. Telkin, dikkatin bir yere toplanması sonucunda ortaya çıkar. Telkin, bir kişinin bir başka kişi üzerindeki etkisi değildir. Kişinin kendi varlığında cereyan eden şuurlu ve araçları bir gâyeye uygun hâle getiren bir faâliyettir.

Küçük çocukların eğitimi mantıkî olmaktan çok telkin yoluyla gerçekleştirilir. Siyâset adamları, büyük hatipler, propagandacılar telkin yoluyla kalabalık grupları harekete geçirirler. Günlük hayattaki davranışların hemen hepsi çevredeki kimseler tarafından yapılmış telkinlerin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple insan davranışlarında ağır basan unsurun telkin olduğu söylenebilir.

İslama göre ölüye telkinin yapılışı

Mevtânıza (ölülerinize) telkîn ediniz. (Hadîs-i şerîf-Nî'met-i İslâm)

Definden sonra telkîn vermek sünnettir. (İbn-i Âbidîn)

Telkîn özetle şöyledir:

"Ey falan kişi! Bil ki bu kabir senin dünyâya âit son, âhirete âit ilk konağındır. Artık bu fânî dünyâdan ayrılıp sonsuz âleme göçtün. Şimdi sana Münker ve Nekir adında iki melek gelecek. Korkma, mahzûn olma. Onlar Allahü teâlâ tarafından gönderilmiştir. Münker ve Nekir sana; "Rabbin kim? Peygamberin kim? Dînin nedir? Kitâbın nedir? Kıblen neresidir? Îtikâdda mezhebin nedir?" diye sorarlar. Onlara; "Rabbim Allahü teâlâ. Peygamberim Muhammed aleyhisselâm. Dînim İslâm. Kitâbım Kur'ân-ı kerîm. Kıblem, Ka'be-i şerîftir. Îtikâdda mezhebim, Ehl-i sünnet ve'l-cemâattir." diye cevap ver. Bil ki, ölüm haktır, kabir haktır, Münker ve Nekirin süâlleri haktır, haşr, neşr, hesap, mîzân (terâzî), sırât haktır. Mü'minler için hazırlanmış olan Cennet ve inanmayanlar için hazırlanan Cehennem haktır, gerçektir.

Mezarlıkta ölüye telkin vermek sünnettir

Telkin sünnettir. Muhaddislerden imam-ı Deylemi ve imam-ı İbni Asakir’in bildirdiği hadis-i şerif şöyle:
(Kardeşlerinizden biri ölüp de, toprakla örtülmesi tamamlanınca, biriniz kalkıp kabrin başında "Ey filan kadının oğlu filan" desin! Çünkü o vefat eden kimse, "Bizi irşad et de Allah da sana rahmet etsin!" der. Fakat siz bunu duyamazsınız. Telkin veren kimse "Dünyadan çıkarken, Allah’ın birliğini, Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve Resulü olduğunu, Allah’ı Rab, İslamiyet’i din, Kur'anı İmam kabul ettiğini hatırla!" desin! Çünkü münker ve nekir meleklerinden biri diğerine "Gel bunun yanından çıkalım. Çünkü Hücceti kendisine telkin edilen kimsenin yanında durmamıza lüzum yok" der. [Oradaki] bir zat (Ya Resulallah annesin adını bilmezsek ne yapalım?) diye sual etti. Peygamber efendimiz (Ey Havva’nın oğlu filan dersiniz) buyurdu. (Ramuz)

Hadis ilminde telkin nedir?

Bir sözü birine söyleyip anlatmak manasına mastardır. Bir kimseye bir şey anlatıp kabul ettirerek tesir altına almak manasına daha çok kullanılır. Türkçede buna ağzına dil vermek denilir. 1172

Hadis Usulünde telkin, bir muhaddise tesir ederek bir hadisin kendi rivayeti olduğuna inandırarak onu gerçekte rivayet edip etmediğini bilmeden rivayet etmesini sağlamaktır. 1173

Telkine maruz kalanlar daha çok darîr denen görme duygusundan mahrum kalanlarla îhtilat veya yaşlılık sebebiyle hafıza kaybına uğrayanlardır. Böyle birine değişik isnad etmek, hadise rağbeti artırmak gibi sebeplerle bu senin falandan rivayetindir” denilerek telkinde bulunulur. Eğer o ravi hadislerini kendisine ait bir asıldan rivayet etmiyorsa ve ne rivayet ettiğini bilmiyorsa telkin edilen hadisi kendi hadisi olarak rivayet eder. Bu şekilde telkine uğramış olur.

Telkin nedir anlamı

Telkin (تلقين) arapça kökenli bir kelimedir. Tef'ıl babından mastar olur.

Bir sözü birine söyleyip anlatmak manasına mastardır. Bir kimseye bir şey anlatıp kabul ettirerek tesir altına almak manasına daha çok kullanılır. Türkçede buna ağzına dil vermek denilir.

İçeriği paylaş

Sponsorlu bağlantılar